GIŻYCKO - miasto, gmina miejska i siedziba powiatu giżyckiego; 30,9 tys. / 2006 r. mieszkańców.Położone w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Giżycko to jeden z najczęściej odwiedzanych portów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich oraz jeden z ważniejszych ośrodków turystycznych i wypoczynkowych w Polsce. Giżycko położone jest nad siedmioma jeziorami, a największe z nich to Niegocin i Kisajno. Pozostałe jeziora, to: Tajty, Tracz, Wojsak, Duża i Mała Popówka. Na terenie dzisiejszego miasta w przeszłości mieszkały plemiona pruskie, potem był zależny od Polaków, a następnie na długie lata opanowany przez Krzyżaków. od Poł. XV wieku miejscowość należy do Polski. W 1612 roku potwierdzono nadanie praw miejskich, które były najprawdopodobniej wcześniej udzielone. Od 1945 roku miasto nosiło nosiło starą mazurską nazwę Lec, następnie zaczęto używać nazwy Łoczany. a w sierpniu 1945 roku przyjęto nazwę Łuczany. Kolejna zmiana nastąpiła 4 marca 1946 roku, kiedy to Komisja Ustalania Nazw Miejscowości nadała nazwę Giżycko.

6 NAJWAŻNIEJSZYCH ATRAKCJI:

  1. MOST OBROTOWY NA KANALE ŁUCZYŃSKIM - Zbudowany został w 1889 roku przez firmę Bechelt C.O. Grundberg und Shel z Zielonej Góry. Przeznaczeniem mostu, było zapewnienie dogodnego połączenia miasta z Twierdzą Boyen. Budowla ma ponad 20 metrów długości i 8 metrów szerokości, a waży ponad 100 ton. Tak ciężką przeprawę mostową obsługiwała jedna osoba, która w ciągu ok. 5 minut za pomocą korby przesuwała całą konstrukcję. Otwieranie mostu następuje zgodnie z harmonogramem rozkładu rejsów statków Żeglugi Mazurskiej. W latach 1960-1970 most został wyposażony w silnik elektryczny, lecz po zniszczeniu nadbrzeża, został zastąpiony mostem saperskim. W 1993 roku, powrócono do XIX wiecznego oryginału.
  2. TWIERDZA BOYEN - Wybudowano ją w latach 1844-56, jako ważny obiekt strategiczny w zachodniej części Giżycka. Powstała na wąskim przesmyku między jeziorami Kisajno i Niegocin. Jest doskonale zachowanym przykładem pruskiej szkoły fortyfikacyjnej XIX wieku i stanowiła w przeszłości główne ogniwo w łańcuchu umocnień zamykających od wschodu dostęp na teren państwa pruskiego. Obszar twierdzy wynoszący ok. 100 ha, robi do dzisiaj duże wrażenie. W czasie I wojny światowej funkcjonowała tam m.in. stacja gołębi pocztowych, a w czasie II wojny światowej, funkcjonował szpital polowy, ośrodek szkoleniowy dla "własowców" i placówka wywiadu o kryptonimie "Emma".
  3. WIEŻA CIŚNIEŃ - Wybudowana w 1900 roku, zwana również Wodną Wieżą, zaopatrywała Giżycko w wodę do roku 1997. Budowla o ciekawej konstrukcji z czerwonej nie otynkowanej cegły była wzorowana na neogotyku. Ta piękna budowla stoi na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i Wodociągowej. Wieża posiada wysokość 25 metrów, szerokość u podstawy 7,20 metra, a u korony 9,06 metra. Obecnie, można ją zwiedzać dzięki wewnętrznym 129 stopniowym schodom lub wjeżdżając windą po przebudowie wnętrza. Dobudowanie kopuły oraz powiększenie platformy widokowej z lunetami, w której znajduje się także kawiarnia, stwarza niepowtarzalną atrakcję turystyczną Giżycka.
  4. SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO BRUNONA - Tą ciekawą budowle wybudowano w 1938 roku, wg. projektu Martina Webera. W założeniu miała to być świątynia dla wojska, wybudowana ku czci żołnierzy niemieckich poległych na frontach I wojny światowej. Wewnątrz świątyni znajdowało się kiedyś bardzo wiele wyposażenia związanego z wojskiem. Wystrój typu świeczniki, czy zegar z bagnetów. Na głównej frontowej ścianie budowli do końca wojny znajdowała się płaskorzeźba ze św, Brunonem, Krzyżakiem i niemieckim żołnierzem. Od lat 70 tych znajduję się tam mozaika przedstawiająca św. Brunona w otoczeniu atakujących go wojowników pruskich. Kościół stojący na niewielkim wzniesieniu przy ul.Pionierskiej, jest najstarszym kościołem katolickim w Giżycku.
  5. REZERWAT ŻUBRÓW - Ośrodek Hodowli Żubra w Wolisku, założono w 1953 roku. Pierwsze żubry do zagrody sprowadzono z Niepołomic później, bo w 1956 roku. Po pewnym czasie, bo ok. 1969 roku rozpoczęto wymianę żubrów na czystej krwi - białowieskie. W 1977 roku żubry uciekły poza ogrodzenie do lasu i od tego roku rozpoczęła się hodowla na wolności. Latem na terenie byłego Ośrodka Hodowli Żubrów działa zagroda pokazowa z pomostem widokowym. Planuje się zwiększenie populacji żubrów w Puszczy Boreckiej, bowiem za pięć lat, stado ma mieć ok. 90 sztuk, a teraz posiada 72 osobniki. Po tej zmianie, Puszcza Borecka, będzie miała drugie co do wielkości stado w Polsce.
  6. KOŚCIÓŁ EWANGELICKI - Pierwsza świątynia drewniana stała w Giżycku już w czasie Reformacji. W roku 1633 zbudowano na jego miejscu murowany Kościół, który spłonął w 1686 roku. Odbudowany, ponownie spłonął. W 1827 roku wybudowano piękny Kościół w stylu neoklasycystycznym, wg projektu sławnego nadwornego architekta królewskiego z Berlina Karla Fryderyka Schinkel'a. W czasie poświęcenia świątyni, odbyły się dwa nabożeństwa, jedno po niemiecku, a drugie po polsku. W uroczystościach wzięło udział 13 duchownych i tysiące wiernych. W tej świątyni odbywa się co roku Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.
Podziel się
Udostępnij znajomym
Udostępnij